Toetajad

Iga osaleja panus sündmuse õnnestumisse on väga suure tähtsusega.

Projekt üle-riigilise pillimeeste jämmi korraldamiseks ja sisuliseks ettevalmistamiseks on saanud toetust riikliku meetme "Regionaalse kultuuritegevuse toetamine" 3ndast voorust 2019.

Pidev toetus: MTÜ Virbel

SUUR AITÄH!