Jaanuarijämmi osavõtutasu suurus on selgunud

Jaanuarijämmi osavõtutasu ühele täiskasvanust osalejale on 10 eurot, lapsele ja noorele (kuni 18-aastasele) 7 eurot.

Selle eest pakume:

* sooja tuba - kogu sündmuse vältel oleme Mooste folgikojas 

* eraldi asuvat sooja tuba matimagamiseks (igaüks oma varustusega)

* tee, kohvi ja maitsevesi kogu sündmuse vältel

 

Lisaks tulevad järgmised kulud osavõtja omal vabal valikul:

* üks toidukord (lõuna- ja/või õhtusöök ettetellimisel) 5 eurot

* ööbimine kas Linakoja külalistemajas, Viinavabrikus, Ella Puhkemajas või mujal (osavõtja broneerib selle iseseisvalt)

* laupäeva õhtul, 25. jaanuaril 2020 on folgikojas avatud ka baar koos kehakinnituse ja jookidega

Valik kaasaegset pärimuse vaimus kirjutatud uudisloomingut on lisatud repertuaarikogumikku

26.10.2019

Pärimus on elav juhul, kui ta tõesti elab ning temaga toimetatakse ka siin ja praegu. Pärimus annab tuge elamiseks ning ühiste iluhetkede nautimiseks. Jaanuarijämmi eestvedajad Krista Sildoja ja Ott Kaasik on valinud välja viis uusloomingulist pala, mis kannavad pärimuslikke väärtusi ning on igale mängijale ainult rõõmuks.

Võtke heaks, kuulake ja tehke järgi!

Eesti pärimuslikud ühispalad on välja valitud

25.10.2019

Jaanuarijämmi eestvedajad, Krista Sildoja ja Ott Kaasik on valinud esimesed kümme ühislugu välja. Palad on pärit meie oma pärimusest ning on igati väärt, et neid laiemalt tutvustada ning üheskoos mõnuga mängida. Algselt on neid palu mängitud viiulil, akordionil, kandlel ja lõõtsal Kihnus, Ruhnus ja mandrilgi. 

Videolõigud paladega on avaldatud siinsel kodulehel Repertuaari rubriigis. Videonäited sisaldavad põhimeloodiat koos harmooniaga ning ühte või kahte läbimängu, mille pealt on hea jaanuarijämmil edasi minna ning improviseerida ja kohapeal juurde luua. Salvestused on nn õiges, pala mineku tempos, et oleks eeskuju, kuhu poole palu õppides püüelda. Mõne aja pärast, kui huvilistel on meloodiad omandatud, postitavad eestvedajad täpsemaid noote koos saatehäälte ja harmooniate ja vormisoovitustega, et neil, kes nobedamad, oleks isu süvitsi paladele läheneda.

Võtke heaks ja mõnusat uute palade õppimist kõigile huvilistele!

Krista Sildoja viiulil ning Ott Kaasik kitarril - jaanuarijämmi eestvedajad Moostes 25.- 26.01.2020

Soome rahvamuusikakursus tõmbas jaanuarijämmi ettevalmistuse lõplikult käima

23.10.2019

Möödunud nädalavahetusel 18. - 20. oktoobrini 2019 toimus Pärnus ingerisoomlaste seltsimajas soome rahvamuusikakursus, mil üle-eestilist ühisorkestrit juhendasid Kaustise viiulitraditsiooni säravad esindajad Arto ja Antti Järvelä Soomest.  Üheskoos õppisime mängima kaheksat soome rahvapärimuslikku pala.

Alloleval lingil saate avada rahvamuusikakursuse lõppedes toimunud kontserdi videosalvestused. Kontsert toimus Tervise kultuurikeskuses laupäeval, 19. oktoobril 2019.

Rahvamuusikakursus, mida korraldas Kaija Rytkönen Pärnust, tõmbas eriti ägedalt käima meie kesktalvise jaanuarijämmi ettevalmistusprotsessi. Meeldivat harjutamist ja ajaveetmist oma pilliga :)

KONTSERDIVIDEOD SOOME RAHVAMUUSIKAST PÄRNUS TERVISE KULTUURIKESKUSES

Kesktalvine üle-eestiline pillimeeste ühismängimine saab teoks!

MOOSTE RAHVAMUUSIKAKOOL KUTSUB!

Mooste Rahvamuusikakoolis alustas pilliklubi sel sügisel oma kaheksandat kokkumänguaastat. Meie teekond on olnud põnev ja arendav. Täiskasvanute sügislaagrid on muutunud üheks oodatuimaks kokkusaamiseks. Pillilklubisse, mis oli algselt täiskasvanute musitseerimiskoht, on samm-sammult lisandumas lapsi ja noori. Pisik levib.

Aeg on küpsenud sinna maale, et kutsume kokku sarnaste huvidega pillimängusõpru üle terve Eestimaa.

Kui enamus rahva- ja pärimusmuusikute tegevustest on seotud kas õpetamiste või esinemistega, siis ühiseid jämmiõhtuid meil napib. Igaüks nokitseb suuresti oma kodus ja me ei saa kokku. Selliseks kokkukäimiseks on õige aeg saabunud, tunneme meie siin Moostes!

ESIMENE ÜLE-EESTILINE PILLIMEESTE ÜHISMÄNGIMINE - JAANUARIJÄMM -  TOIMUB MOOSTE FOLGIKOJAS 25. - 26. JAANUARIL 2020.

Kesktalvise üle-eestilise jämmi ettevalmistamiseks ja kordaminekuks alustame oma korraldusmeeskonnaga siinse repertuaarilehekülje koostamist. Riputame leheküljele üles ühislugude noodid ja videofailid neile, kes soovivad jämmilugusid kodus ette õppida. Noodid sisaldavad vähemalt meloodiat ja harmooniamärke, mõnel juhul ka saatehäält. Videodes esitame palu mitte õppe-, vaid päriselulises tempos. Aga siiski - põhiline on, et ka ilma etteharjutamata saab pillimängu valdav igas vanuses soovija ühisjämmist osa võtta. Kellegi ees ei lööda ust kinni - meie aastatepikkune kogemus ütleb, et koos on muhe ja mõnus - vanavanemad, emad-isad ja lapsed (kasvõi lihtsalt kaasa elamas ja jooksukaare võtmas) - kogu pere.

Ootame tõesti Moostesse kokku kõiki, kes soovivad LIHTSALT jämmida ja jämmi käigus omandada hulgaliselt uut ja mõnusat repertuaari. Meie, eestvõtjate poolt valitud palade hulka kuuluvad:

* pärimuslikud eesti rahvalaulud ja pillilood

* kaasaegne pärimuse vaimus loodud uudislooming

* vana ja hea ning läbiproovitud kergem eesti popmuusika

* välismaised "kohustuslikud" hitid.

 

Kui tunnete, et olete selliseks seikluseks valmis, kutsume teid Moostesse!

Korraldajatena ootame huviliste sisulisi ettepanekuid ja enda kirjapanemist veebiaadressil:

kirjapanekuvorm

 

Mooste Rahvamuusikakooli pilliklubiliste nimel

Krista Sildoja

idee autor, Mooste Rahvamuusikakooli eestvedaja 

MTÜ Virbel